Rævejagt dokumentation

OZ2OE Ole har lavet en vejledning til Helsingør Rævesender du finde vejledningen her:

OZ1KR har lavet en vejledning til anvendelse af rævemodtager du finder vejledning her: