Arduino

Den 19. september 2015 blev der afholdt en åben Arduino-workshop.

Præsentationer fra tidligere foredrag:

ESP8266 (relæ og vejrstation) med Wemos:
Klik her

One Reply to “Arduino”

  1. Pingback: Arduino-foredrag tilgængelig | OZ6HR